Bere araugintza-gaitasunari eta zerga-autonomiari esker, Bizkaiak bere ekosistema ekonomikoa indartzen duten eta berrikuntza, ekintzailetza eta finantzaketa alternatiboa bultzatzera bideratzen duten zerga-neurrien multzoa du.

Ezagutu zein diren lurralde honetako zerga-abantailak

Bizkaiko Ogasunak lurraldean biltzen diren zerga guztiak bildu eta kudeatzen ditu, aduana-zergak izan ezik, edozein estatuk egiten duen modu berean. Autonomia fiskaleko maila berdinarekin.

Bizkaiko erakargarritasun fiskala bereziki garrantzitsua da startup-etarako, korporazioen I+G+b unitate intentsiboetarako, funtsak eta inbertsioestrategikoak kudeatzen dituzten erakundeetarako, eta prestakuntza handiko langileentzat (talentua), ekoizpen-ekonomiaren zerbitzurako orientazio ausartarengatik eta Bizkaiko Foru Aldundiak ematen dien arreta arin eta hurbilarengatik.

Hauek dira Bizkaiak segmentu mota bakoitzerako eskaintzen dituen zerga-abantaila nagusiak:

Startupak, korporazioen I+G+b-ko unitate intentsiboak eta inbertsio estrategikoak

 • Ezarpen bikoitza saihesteko hitzarmenak.
 • I+G+b jarduerari laguntzeko politika fiskala. Esaterako: I+G+b arloko enpresa intentsiboek sozietateen gaineko zergaren kuota osoa murriztu dezakete, eta % 3ko zerga-tasa efektibora hel daitezke.
 • Zerga galerengatiko % 50 arteko zerga-oinarri negatiboak konpentsatu (% 70 mikroenpresa eta enpresa txikiak), 30 urteko epean konpentsa daitezkeenak.
 • Zerga-oinarriaren murrizketak, erreserba bidezko kapitalizazioa sustatzeko, onurak berdintzeko erreserbarako, norberaren jabetza intelektuala erabiltzeagatiko fakturaziorako, eta jabetza intelektual edo industriala uzteagatiko errentarako (patent box), open innovation sustatuz.
 • I+G+b arloko edo berrikuntza teknologikoko finantzazio-enpresetarako kenkariak, % 120 errentagarritasunarekin (64.bis. artikulua).
 • Nazio Batuen Erakundeak 2030 Agendan ezarritakoGarapen Iraunkorraren Helburuekin bat datorren politika fiskala.
 • Kontabilitatez kanpoko doiketen bidez beste kenkari batzuei esker, interes handiko lurraldea da Bizkaia zerga-onura oso lehiakorrak izan nahi dituzten erakundeentzat.

Funtsen kudeaketa

 • Zerga-oinarriaren murrizketak pertsona fisikoen errentaren gainekozergan, inbertsio alternatiboko erakundeetako partaidetza, akzio edo beste eskubide batzuen etekinengatik.
 • % 20 arteko aparteko kenkariak mikroenpresa, enpresa txiki edo ertainetan egindako inbertsioarengatik.
 • Nazio Batuen Erakundeak 2030 Agendan ezarritakoGarapen Iraunkorraren Helburuekin bat datorren politika fiskala.

Talentua: lekualdatutako prestakuntza handiko pertsonak (lurralderatutakoak)

Egoiliar (lurralderatutakoak) bihurtzen diren lekualdatutako pertsonentzako abantailak eta pizgarri fiskalak. Prestakuntza handiko profesionalak dira, eta lekuz aldatzen direnetik lehen 6 urteetan aplikatzen den araubide berezia dute, Bizkaiko egoiliarrentzat ezarritako gainerako pizgarriez gain. Adibidez: soldataren % 35ak ez du zergarik ordaintzen PFEZen. Zerga-abantaila horiei esker, erakundeetan talentua sar daiteke.

Erakunde inbertitzaile edo profesional ez-egoiliarrak

Ezarpen bikoitza saihesteko nazioarteko hitzarmenak.

Inbertitzaile egoiliarraren profila duten profesionalak

 • Salbuespena partaidetzaren eta banatutako dibidenduen salmentan.
 • Zerga-oinarriaren % 60ko murrizketa, start-up, konpainia berri edo spin-offetan erreserba berezia egiten bada.
 • Salbuespena startup/spin-off bati partaidetza-mailegu bat egiteagatik.
 • Mikroenpresetan edo enpresa txiki eta ertainetan izandako partaidetzen zenbatekoaren kenkaria.
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan salbuespen osoa izateko aukera, inbertsioa zenbait urte izan eta gero saltzen baditu akzioak.

Jarri harremanetan Invest in Biscay-rekin (inprimakia edo mezua investinbiscay@bizkaia.eus helbidera)